This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Regulamin

Witamy!

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika ze stron wydawcy Polish Daymond Game Sutdio oraz oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej produktów Polish Daymond Game Sutdio lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy regulamin).1. Polityka prywatności

Traktujemy twoją prywatność poważnie. Ta polityka opisuje, jakie dane osobowe zbieramy i jak ich używamy. (Ta polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Polish Daymond Game Studio)


1.1. Pliki cookie i sygnalizatory sieci Web

Wszystkie serwery internetowe śledzą podstawowe informacje o swoich odwiedzających. Informacje te obejmują, ale nie ograniczają się do adresów IP, szczegółów przeglądarki, znaczników czasu i stron odsyłających. Żadna z tych informacji nie może osobiście zidentyfikować konkretnych odwiedzających tę stronę. Informacje są śledzone w celach rutynowej administracji i konserwacji, a także informują nas które strony i informacje są przydatne i pomocne dla odwiedzających.


1.2. Rutynowe zbieranie informacji

Tam gdzie to konieczne strona wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji o preferencjach i historii odwiedzającego, aby lepiej obsługiwać odwiedzającego i prezentować odwiedzającym spersonalizowane treści.

Partnerzy reklamowi i inne strony trzecie mogą również wykorzystywać pliki cookie, skrypty i sygnalizatory sieciowe do śledzenia odwiedzających naszą witrynę w celu wyświetlania reklam, i innych przydatnych informacji. Takie śledzenie odbywa się bezpośrednio przez osoby trzecie za pośrednictwem ich własnych serwerów i podlega ich własnej polityce prywatności.


1.3. Kontrolowanie swojej prywatności

Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć pliki cookie jeśli masz zastrzeżenia dotyczące prywatności. Wyłączanie plików cookie dla wszystkich witryn nie jest zalecane, ponieważ może zakłócać korzystanie z niektórych witryn. Najlepszą opcją jest wyłączenie lub włączenie obsługi plików cookie dla poszczególnych witryn. Zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki, aby dowiedzieć się jak zablokować pliki cookie i inne mechanizmy śledzenia.

A - Licencjodawca może gromadzić i udostępniać zaszyfrowane lub zaciemnione dane użytkownika stronom trzecim.

B - Strony trzecie mogą zbierać dane użytkownika bezpośrednio od Licencjodawcy (np. za pomocą plików cookie lub innej technologii) na własny użytek i zgodnie z własnymi politykami prywatności.

C - Dane użytkownika mogą być łączone z danymi z innych źródeł.2. Zobowiązania użytkownika na rzecz Polish Daymond Game Sutdio i naszej społeczności


2.1. Kto może korzystać ze stron, aplikacji oraz produktw Polish Daymond Game Studio

2.1.1. Wymagamy od naszych użytkowników:

- posługiwania się adresem e-mail, którego używają na co dzień.

- podawania dokładnych i prawdziwych informacji na swój temat.

- tworzenia tylko jednego konta (własnego).

- nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta innym osobom.


2.1.2. Nie mogą z niego korzystać:

- osoby poniżej 18 roku życia.

- osoby, których konto uprzednio zablokowaliśmy z powodu naruszenia naszego regulaminu lub zasad.

- osoby mające zakaz otrzymywania naszych produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.


2.2. Co można udostępniać, robić i jak korzysta z produktw Polish Daymond Game Studio

2.2.1. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać naszych produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:

- naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności Polish Daymond Game Sutdio oraz pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z aplikacji Polish Daymond Game Studio.

- są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze.

- naruszają lub pogwałcają prawa innej osoby.


2.2.2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć wygląd naszych produktów.

2.2.3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszego uprzedniego pozwolenia) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie ma prawa dostępu.

Możemy usunąć treści lub konta użytkowników z naruszeniem tych postanowień, a w stosownych przypadkach możemy podjąć działania w stosunku do konta użytkownika z powodów opisanych poniżej. Możemy też zablokować konto użytkownika w przypadku wielokrotnego naruszania praw własności intelektualnej innych osób.

W stosownych przypadkach podejmiemy działania mające na celu powiadomienie użytkownika o usunięciu jego treści w związku z naruszeniem Standardów społeczności Polish Daymond Game Sutdio. Być może nie będziemy mogli powiadomić użytkownika w każdym przypadku, na przykład, jeżeli zakaże nam tego prawo, lub w przypadku gdyby było to ze szkodą dla naszej społeczności lub integralności naszych produktów.

W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkowników do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkowników, naruszają ich prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasz Regulamin i zasady.


2.3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników

Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi:

2.3.1. Pozwolenie na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Użytkownik jest właścicielem treści, które tworzy i udostępnia na PdgsNetwork oraz w innych produktach Polish Daymond Game Sutdio, z których korzysta, i żaden zapis niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści.

Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w naszych produktach lub w powiązaniu z nimi użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na PDGSNetwork, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym użytkownikom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne produkty Polish Daymond Game Sutdio, z których użytkownik korzysta.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając treści lub konto. Informujemy, że ze względów technicznych, usunięte treści mogą przez pewien okres zostać zachowane w kopiach zapasowych (choć nie będą widoczne dla pozostałych użytkowników). Ponadto treści usunięte przez użytkownika mogą się nadal pojawiać, jeżeli użytkownik udostępnił je innym osobom, a one tych treści nie usunęły.

2.3.2. Pozwolenie na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych w stosunku do reklam i treści sponsorowanych:

- Użytkownik udziela nam pozwolenia na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego i adresu e-mail oraz informacji o działaniach podejmowanych przez niego na w witrynach Polish Daymond Game Sutdio w reklamach, ofertach i innych sponsorowanych treściach, które wyświetlamy w naszych produktach lub w związku z nimi.

2.3.3. Pozwolenie na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika:

- Jeżeli użytkownik pobiera nasze oprogramowanie lub korzysta z niego, daje nam pozwolenie na pobieranie i instalowanie aktualizacji, nowszych wersji i dodatkowych funkcji mających na celu ulepszanie, rozbudowę i dalszy rozwój oprogramowania.

2.4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej

2.4.1 Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. W celu modyfikacji, tworzenia prac pochodnych, dekompilacji lub innej próby uzyskania od nas kodu źródłowego wymagana jest nasza pisemna zgoda (lub zezwolenie w ramach licencji open source).3. Postanowienia ogólne


3.1. Czym jest strona internetowa BitRainbow

3.1.1 BitRainbow to gra internetowa która nie gwarantuje zarobku ani zwrotu z inwestycji.

3.1.2 Wpłata jest donrowolna i jest traktowana jako zakup dni premium, boost, ulepszenie etc. w innych grach.

3.2. Wypłaty z BitRainbow

3.2.1 Strona nie gwarantuje wypłat ani zwrotu zdeponowanych środków.

- Strona dobrowolnie dzieli się z użytkownikami zyskiem wygenerowanym z reklam i gier w serwisie BitRainbow.

3.2.2 Jeśli strona nie przynosi zysku przestaje wypłacać. Wypłaty są wznawiane po wygenerowaniu zysku pozwalającego je zrealizować.

3.2.3 Wszystkie wypłaty są realizowane ręcznie.

3.2.4 Czas realizcji wypłaty może potrwać do 6 tygodni roboczych od zlecenia wypaty.4. Dodatkowe postanowienia